Huisregels

 • Wilt u bij de eerste afspraak het verzekeringspasje en indien aanwezig de identiteitskaart van uw kind en de evt. verwijzing van de arts meenemen.
 • Wilt u op tijd komen voor de afspraak. U hoeft zich niet te melden, maar kunt plaatsnemen in de wachtruimte.
 • Wilt u samen met uw kind er op letten dat de tijdschriften en het speelgoed in de wachtruimte opgeruimd worden na gebruik.
 • Bij het betreden van de oefenruimte vragen we de kinderen de buitenschoenen uit te doen.
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets). Laat geen waardevolle spullen achter in de wachtruimte of in uw jaszak.
 • In de hele praktijk geldt een rookverbod en huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.
 • Computers en apparatuur worden uitsluitend door de kinderfysiotherapeut bediend.
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten, welke zich niet hebben gehouden aan de instructies van de kinderfysiotherapeut.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van de kinderfysiotherapeut of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie, ambulance) op te volgen.
 • Wijzigingen in uw adres- telefoongegevens en zorgverzekering willen wij graag per ommegaande van u horen.
 • U draagt zelf de financiële verantwoordelijkheid voor behandelingen die niet vergoed worden door de zorgverzekering. U wordt geacht op de hoogte te zijn van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.
 • Bij het niet kunnen nakomen van de afspraak, wordt u verzocht dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch aan te geven. U belt naar of spreekt een boodschap in op het mobiele telefoonnummer van de behandelend therapeut. Indien u (om wat voor reden dan ook) een afspraak niet nakomt en de gereserveerde tijd daarvoor niet meer ingevuld kan worden ontvangt u een verzuimnota van 100% van het behandeltarief per niet nagekomen afspraak, die u niet kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. De tarieven en de betalingsvoorwaarden kunt u vinden in de patiëntenmap in de wachtkamer.
 • Indien uw kind de nacht vóór de behandeling ziek is geworden dan kunt u tussen 8.00 en 8.30 uur de behandeling nog zonder verzuimkosten afzeggen. Dit kan alleen telefonisch, op het mobiele telefoonnummer van de behandelend therapeut.
 • De kinderfysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Meer informatie hierover is te vinden op de website (Privacyverklaring) en in de patiëntenmap.
 • Er wordt aan het begin en einde (en soms tussentijds) van de behandeling gerapporteerd naar de verwijzer, huisarts en/of school en/of JGZ-arts. U wordt verzocht hiervoor het toestemmingsformulier te ondertekenen.
 • Kinderfysiotherapie Ine Pijl is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Meer informatie hierover is te lezen in de patiëntenmap in de wachtkamer.
 • Kinderfysiotherapie Ine Pijl vindt het fijn om uw ervaring met onze praktijk de delen. Ook eventuele opmerkingen en adviezen horen wij graag. Dit kunt u doen via info@kinderfysiotherapieinepijl.nl.
Menu