Tarieven

Kinderen zijn gratis meeverzekerd met de ouders.
Vanuit de basisverzekering wordt kinderfysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar als volgt vergoed:

  • bij niet chronische aandoeningen maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar
  • bij chronische aandoeningen alle behandelingen

Wanneer u aanvullend verzekerd bent is het afhankelijk van uw zorgverzekeraar en het gekozen pakket hoeveel behandelingen nog boven de 18 maal worden vergoed. U kunt dit nazien in uw polis of informatie inwinnen bij uw verzekeraar. Voor kinderen geldt GEEN EIGEN RISICO.

We hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars, behalve met CZ.

Voor zorg die niet kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar gelden de volgende praktijktarieven:

Kinderfysiotherapie € 44,07
Kinderfysiotherapie aan huis € 56,07
Eenmalig fysiotherapeutisch consult € 58,98
Screening, intake en onderzoek € 55,17
Screening, intake en onderzoek aan huis € 67,17
Intake en onderzoek na verwijzing € 41,54
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 53,54
Instructie/overleg ouders € 44,07
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch verslag € 34,07
Telefonische zitting € 10,00
Groepsbehandeling 2 personen € 34,07
Groepsbehandeling 3 personen € 24,03
Groepsbehandeling 4 personen € 20,35
Groepsbehandeling 5-10 personen € 17,26
Niet nagekomen afspraak 100% van zitting
Menu